Pejsci


Náhodná fotka


tnP1010035.JPG, 6 kB

Statistika


Péče o pudla


Odkazy


Novou vyhlášku o pravidlech pro pohyb psů na veřejných prostranstvích přijalo na listopadovém zasedání královéhradecké zastupitelstvo. Na jejím znění pracovaly v uplynulých dvou letech orgány města ve spolupráci s komisemi místní samosprávy a Městskou policií, protože bylo třeba jasně stanovit kde a za jakých podmínek se mohou psi ve městě pohybovat. Cílem nové úpravy je především chránit zdraví i majetek Hradečanů. Městská policie tak dostává dostatečnou oporu, aby mohla účinněji zasáhnout proti bezohledným majitelům psů. Nová úprava začne v Hradci Králové platit od poloviny prosince letošního roku a vzhledem k jejímu dopadu ji přinášíme v plném znění. Obecně závazná vyhláška statutárního města Hradce Králové č. 6/2007 o pravidlech pro pohyb psů na veřejném prostranství

Zastupitelstvo města Hradce Králové se na svém zasedání konaném dne 27. 11. 2007 usneslo vydat následující obecně závaznou vyhlášku:

Článek 1
Předmět úpravy
Tato obecně závazná vyhláška upravuje pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství na území statutárního města Hradce Králové a stanoví povinnosti k zajištění udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství, k ochraně životního prostředí, zeleně v zástavbě a ostatní veřejné zeleně a k užívání zařízení ve vlastnictví města Hradec Králové sloužících potřebám veřejnosti.

Článek 2
Základní pojmy
Pro účely této vyhlášky se rozumí: a) chovatelem psa je osoba, která drží nebo chová psa (psy) b) psovodem každá osoba, která psa vede či doprovází při jeho pohybu na veřejném prostranství c) veřejným prostranstvím všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez omezení nacházející se na území města Hradec Králové, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru d) vodítkem prostředek uzpůsobený k vedení psa e) náhubkem prostředek uzpůsobený k zajištění tlamy psa, který musí být upevněn a umístěn tak, aby nedošlo k poranění osob nebo poškození věci zuby psa f) psem zvláštního určení pes lovecký, slepecký, zdravotnický, asistenční, služební pes Policie České republiky, Armády České republiky a Městské policie Hradec Králové 1)

Článek 3
Pravidla pro pohyb psů
1. Na veřejném prostranství je pohyb psů povolen pouze pod přímým dohledem psovoda. Psovod je povinen mít psa po celou dobu jeho pohybu na veřejném prostranství pod účinnou kontrolou nebo dohledem tak, aby nedocházelo ke střetu psa s jinou osobou či zvířetem či ke vzniku jiné škody. Psovod je povinen na veřejném prostranství při uvázání psa vždy opatřit tlamu náhubkem a zároveň musí zajistit psa tak, aby nedocházelo ke střetu psa s jinou osobou či ke vzniku jiné škody. 2. Na veřejném prostranství vymezeném v příloze č. 1 této vyhlášky je psovod povinen vést psa na vodítku. Vodítko musí umožňovat ovládání psa tak, aby psovod mohl znemožnit útok či jiné obtěžování ze strany psa vůči osobám či jiným psům přítomným na veřejném prostranství. Vodítko nesmí být překážkou pro pohyb chodců, cyklistů, kočárků či invalidních vozíků. 3. Na veřejném prostranství vymezeném v příloze č. 2 této vyhlášky je psovod povinen vést psa na vodítku a s nasazeným náhubkem. 4. Povinnost stanovenou v odst. 3 má psovod zároveň i při pohybu se psem na zastávkách hromadné dopravy, při veřejném shromáždění občanů, veřejných produkcích nebo sportovních akcích na veřejném prostranství. 5. Povinnosti stanovené v odstavcích 2, 3 a 4 tohoto článku se nevztahují na psovody vedoucí či doprovázející psy zvláštního určení při výkonu služby.

Článek 4
Identifikace psů
1. Při pohybu na veřejném prostranství je psovod povinen zajistit označení psa evidenční známkou.2) 2. Při pohybu psa na veřejném prostranství je psovod, který vede psa, jehož chovatelem je osoba s trvalým pobytem či sídlem na území města Hradec Králové, povinen na výzvu strážníka Městské policie předložit evidenční známku ke kontrole.

Článek 5
Sankce a kontrola
1. Za porušení této vyhlášky je možné uložit sankci podle zvláštních předpisů.3) 2. Kontrolu dodržování této vyhlášky provádí Městská policie Hradec Králové.

Článek 6
Závěrečná ustanovení
1. Dnem účinnosti této vyhlášky se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 5/2004 města Hradec Králové, o pravidlech pro pohyb psů na veřejném prostranství. 2. Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 15. dnem po vyhlášení.

Příloha č. 1
Závěrečná ustanovení
Seznam veřejných prostranství, na nichž je pohyb psa možný za podmínek stanovených v čl. 3 odst. 2 vyhlášky: A. Doležala, Akademika Bedrny, Akademika Heyrovského, Albertova, A. Malé, Ambrožova, A. Staška, A. Dvořáka, Anenské náměstí, Baarova, Balbínova, Bendlova, Bezručova, Bidlova, Bieblova, Blahoslavova, Blažíčkovo náměstí, Blodkova, Boční, B. Martinů, Boleslavova, Bono publico, Botanická, Bozděchova, B. Němcové, Brandlova, Bratří Čapků, Bratří Štefanů, Brněnská, Brožíkova, Břetislavova, Březhradská, Březová, Buková, Buzulucká, Cejpova, Collinova, Čajkovského, Čechova, Čejkova cesta, Červeného, Červený dvůr, Československé armády, Dělnická, Denisovo náměstí, Divišova, Dlouhá, Dobroslavova, Dobrovského, Domečkova, Drahoňovského, Drtinova, Družstevní, Dřevařská, Dubová, Durychova, Dvorská, Dykova, Eliščino nábřeží, E. Destinnové, Erbenova, Exnárova, Farářství, Fibichova, Foerstrova, Formánkova, Fr. Tichého, Fr. Šrámka, Fr. Halase, Fr. Šubrta, Fr. Žaloudka, Franušova, Fričova, Fučíkova, Gagarinova, Garážní, Gebauerova, Gogolova, Gollova, Gruzínská, Habrmanova, Hálkova, Haškova, Havlíčkova, Herbenova, Heřmanova, Hlavní, Holečkova, Holická, Holubova, Honkova, Horova, Hořická, Hostivítova, Hradební, Hradecká, Hrdého, Hrubínova, Husova, Hybešova, Chelčického, Chmelova, I. Herrmanna, I. Olbrachta, Jabloňová, J. Černého, J. Koziny, J. Krušinky, J. Masaryka, Janáčkova, Jandova, Jánošíkova, Jarošova, Jasanová, Jatečný plácek, Javorová, Ječná, Jedlová, Jeronýmova, Jičínská, Jilmová, Jiráskova, Jiráskovo náměstí, Jiráskovy sady, J. Purkyně, Jižní, Jungmannova, K Aleji, K Biřičce, K Cikánu, K Hvězdárně, K Labi, K Metelce, K Osadě, K Sokolovně, K Zastávce, Kalendova, Kampanova, Kampelíkova, Kaplířova, K. Čapka, K. H. Máchy, K. Tomana, K. Světlé, Kaštanová, Kavčí plácek, Kejzlarova, Klacovská, Kladská, Klášterského, Klicperova, Klumparova, Kmochova, Kociánovice, Kollárova, Komenského, Kotěrova, Koutníkova, Kovová, Koželužská, Kpt. Fechtnera, Krapkova, Krátká, Krunertova, Křivá, Křižíkova, Křížkovského, Kubelíkova, Kubištova, Kubištovy sady, Kudrnova, Kuklenská, Kydlinovská, Kyjevská, Kyjovská, Labská kotlina, Labská louka, Labský most, Ladova, Lesní, Letců, Ležáky, Lidická, Lipová, Liznerova, Lomená, Luční, Ludovíta Štúra, Lužická, Machkova, Machovcova, Malá, Malšovická, Malšovický most, Mandysova, Mánesova, Manželů Zemánkových, Marie Pujmanové, Markova, Markovice, Markovická, Mařákova, M. D. Rettigové, Medkova, M. Alše, M. Horákové, M. Hájka, Miřiovského, M. Majerové, Modřínová, Moravská, Moravský most, Most U Soutoku, Mostecká, Mrštíkova, Mužíkova, Myslbekova, Myslivečkova, Mýtská, Na Barvínku, Na Biřičce, Na Brně, Na Břehách, Na Cvičišti, Na Drahách, Na Drážkách, Na Dřevěnce, Na Dubech, Na Hradě, Na Hrázce, Na Jezírkách, Na Konečné, Na Kopečku, Na Kotli, Na Kropáčce, Na Mlejnku, Na Občinách, Na Okrouhlíku, Na Pískách, Na Plachtě, Na Potoce, Na Rozhraní, Na Rybárně, Na Stružce, Na Střezině, Na Úvoze, Na Výsluní, Na Zahrádkách, Nad Oborou, Nad Rozárkou, Nad Rybníky, nábřeží U Přívozu, Nádražní, Náhon, Nálepkova, náměstí E. F. Buriana, náměstí Jana Pavla II., náměstí Osvoboditelů, náměstí 5. května, Národních mučedníků, Nerudova, Nezvalova, Nová, Obchodní, Odlehlá, Okrajová, Okružní, Oldřichova, Opatovická, Opletalova, Orebská, Orlická, Orlické nábřeží, Orlický most, Osiková, O. Nedbala, O. Březiny, Ovocnářská, Palackého, Palachova, Pálenecká, Panelová, Pardubická, Partyzánská, P. Hanuše, Pekařova, Pelclova, Pešinova, Piletická, Pilnáčkova, Písečná, Pivovarské náměstí, Plácelova, Plotišťská, Pod Kopcem, Pod Strání, Pod Vodárnou, Pod Zámečkem, Poděbradova, Polákova, Polní, Pospíšilova, Potoční, Pouchovská, Požární, Prašingerova, Pražská třída, Pražský most, Prof. Smotlachy, Prokopa Holého, Prostějovská, Průběžná, Průmyslová, Přemyslova, Přespolní, Příčná, Přímská, Puškinova, Radoušova, Raisova, Rašínova třída, Rautenkrancova, Resslova, Rokycanova, Rokitanského, Rubešova, Rusecká, R. Jesenské, R. Naskové, Růžová, Rybářská, Rybova, Říční, 17. listopadu, Sadovská, sady Architekta Lisky, sady Háječek, sady Vítězslava Nováka, Sedláčkova, Sekaninova, Selicharova, Severní, Seydlerova, Sezemická, Skupova, Sládkova, Sladkovského, Slavíčkova, Slepá, Slezská, Slunečná, Smetanovo nábřeží, Smiřická, Smrková, Sokolovská, Sokolská, Souběžná, Soukenická, Sovova, Sportovní, Spořilovská, Správčická, Srdínkova, Stará Polní, Stavební, Stěžerská, Střední, Střelecká, Suchého, Sukova, Sukovy sady, Sušilova, Svatováclavské náměstí, Svitavská, Šafaříkova, Šantrochova, Šemberova, Ševčíkova, Šimkova, Šimkovy sady, Široká, Školská, Škroupova, Šmeralova, Šmilovského, Špitálská, Štefánikova, Štefcova, Štechova, Štolbova, Švabinského, Švendova, Tichá, Tomáškova, Tomkova, Topolová, Tovární, Trávní, Truhlářská, Trutnovská, Třebechovická, Třebešská, Třebízského, Třešňová, třída Edvarda Beneše, třída SNP, Turinského, Tylovo nábřeží, Tyršův most, U Fotochemy, U Háječku, U Kavalíru, U Koruny, U Kovárny, U Labe, U Mostku, U Myslivny, U Parku, U Pastvišť, U Plováren, U Soudu, U Střelnice, U Svodnice, U Trati, U Vody, U Zvoničky, Uhelná, Úprkova, Urxova, Uzavřená, Úzká, V Domkách, V Kopečku, V Koutech, V Lipkách, V Lukách, V Mlejnku, V Poli, Václavkova, Vachkova, Vančurovo náměstí, Vavákova, Vážní, Ve Stromovce, Věkošská, Velehradská, Velká, Veverkova, V. Nejedlého, Vocelova, Vrázova, Vrbová, Vrchlického, Všehrdova, Vydrova, Východní, Výrobní, Vysocká, Wintrova, Wolkerova, Wonkova, Za Humny, Za Jízdárnou, Za Kostelem, Za Lípou, Za Poštou, Za Škodovkou, Za Zelárnou, Zadní, Zahrádkářská, Zahradní, Zákrejsova, Zámeček, Zamenhofova, Zámostí, Zborovská, Z. Wirtha, Zelená, Zemědělská, Zeyerova, Zieglerova, Želivského, Žitná, Žižkovy sady.

Příloha č. 2
Závěrečná ustanovení
Seznam veřejných prostranství, na nichž je pohyb psa možný za podmínek stanovených v čl. 3 odst. 3 vyhlášky: Baťkovo náměstí, Čelakovského, Dukelská třída, Gočárova třída, Malé náměstí, Masarykovo náměstí, náměstí 28. října, náměstí Svobody, Riegrovo náměstí, S. K. Neumanna, Švehlova, třída Karla IV., Ulrichovo náměstí, Velké náměstí. (R)


© 2007 XHK.cz